Søk

logo

Meny

Takster og billettering

Hvor kan jeg kjøpe billetter for min reise? 
Billetter kan kun kjøpes om bord på våre fartøy. 

Kan jeg bestille plass på forhånd?
Nei, det er ikke mulig.

Er det spesielle priser for barn, honnør, studenter, vernepliktige og ledsager?

  • Barn under 4 år reiser gratis. Barn t.o.m. 15 år betaler halv pris av voksentakst. Barnevogn medtas gratis.
  • Personer over 67 år, uførepensjonister, blinde og døvblinde har rett til honnørbillett. Ektefelle/samboer/partner (registrerte i samsvar med partnerskapsloven) som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett gis også 50% rabatt. Den som krever honnørbillett skal legitimere seg med gyldig identitetskort. 
  • Studentrabatt: Mot fremvisning av gyldig studiebevis gis 50% rabatt av voksentakst til skoleungdom og studenter opp til 29 år. Ordningen gjelder ikke for utenlandske studenter. 
  • Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige gis 50% rabatt på voksentakst. Moderasjonen gjelder for den tjenesteperioden som er innført i vernepliktsboken. Den tjener som legitimasjon, hvis ikke annet bestemmes. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.
  • Ledsager: Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort, der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for en eller flere ledsagere, reiser gratis. Dette gjelder både ved reiser uten bil og som passasjerer i ordinær bil. Dersom ledsager er fører av kjøretøyet, inngår ledsager i prisen for kjøretøyet som det skal beregnes ordinær takst for.

Mer info om rabattbestemmelser finner du i Riksregulativet for ferjer under punkt 2.

Har dere grupperabatt? 
Grupperabatten på 17% gjelder for grupper hvor minimum 12 personer reiser sammen. Det forutsettes at det blir betalt samlet for hele gruppen. Rabatt regnes ut med utgangspunkt i ordinær takst på den aktuelle strekningen.

Må man betale for kjæledyr?
Kjæledyr er gratis. Les mer om transport av kjæledyr her.

Kan jeg ta med sykkelen min på fartøyene? Koster det noe ekstra?
Ja, så lenge det er plass om bord. På ferjene er sykkel gratis, mens på hurtigbåt er det en kostnad. Takstene ligger under sambandsoversikten.

Kan man betale med voucher/forhåndsbetaling?
Torghatten Trafikkselskap AS tar kun i mot vouchere fra turistbusser. Ta kontakt med post@tts.no eller tlf 750 18 100 for mer informasjon om dette.

Hva koster det for el-bil?
El-bil belastes halv takst av ordinær pris.

Mer informasjon om takster, se Riksregulativet her.

Del denne artikkelen: