Søk

logo

Meny

REFUSJON AV VERDIKORT - SISTE FRIST 31.12.2019

Vi minner om at 31.12.2019 er siste frist for innlevering av verdikort som ble avviklet ved årsskiftet 2016/2017. Ved innlevering etter fristen blir gjenstående saldo ikke refundert og kortene anses da som verdiløse.

Ref. Riksregulativ for ferjetakster:
«12.6.1.4 Verdikort som blir ugyldig pga. tekniske endringer i billettsystemet refunderes kostnadsfritt i 3 år etter dato for ugyldighet. Etter dette anses verdikortet som verdiløst.»