Søk

logo

Meny

Informasjon refusjon gamle verdikort

Betalingsordningen AutoPASS for ferje innføres fra 1. januar 2019

Dagens verdikort fra Torghatten Trafikkselskap AS (Se bilde under) kan brukes t.o.m 30.06.2019. 
Påfylling av ny verdi på dagens verdikort gjelder kun på sambandet Skei-Gutvik, men stanses imidlertid 30. mars 2019. 

NB! Det er ikke mulig med påfylling av ny verdi på verdikort fra TTS for følgende ferjesamband vi opererer: Vennesund-Holm, Horn-Andalsvåg, Igerøy (Vega) -Horn, Igerøy-Tjøtta og Tjøtta-Forvik. 
Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, må kontakte Torghatten Trafikkselskap AS som har utstedt kortet. http://www.tts.no

Verdikort Torghatten Trafikkselskap AS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Verdikort fra fylket (Se bilde under) kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort ferjekort stanses imidlertid 30. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, må kontakte Nordland fylke som har utstedt kortet. www.177nordland.no

Verdikort Nordland Fylke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nytt ferjekort kan bestilles på www.autopassferje.no Gammelt ferjekort kan benyttes i en overgangsperiode på 6 måneder fra oppstartsdato for AutoPASS for ferje, og du vil motta samme rabatt som tidligere. Info angående refusjon av gammelt ferjekort finner du på denne siden.