Søk

logo

Meny

Båtpassasjerrettigheter

NHO Sjøfart har kommet med en uttalselse i forbindelse med EUS båtpassasjerrettsforhordning. 

EUs båtpassasjerrettsforordning gir båtpassasjerer bedre rettigheter, bl.a. med krav til informasjon til reisende og utvidede rettigheter for bevegelseshemmede.

NHO Sjøfart presiserer følgende:

I media er det skapt et inntrykk av at passasjerer som står i ferjekø bl.a. har krav på servering, og i enkelte tilfeller også overnatting, dersom det oppstår forsinkelser.

- Flere av rettighetene som følger av forordningen utløses først når det er inngått avtale om båttransport.

- Rett til servering og overnatting gjelder bare ved reise fra havneterminal, og bare i den utstrekning det er praktisk/rimelig. Ferje- og hurtigbåtkaier faller uansett ikke inn under forordningens definisjon av havneterminal.  

- Krav på delvis refusjon av billettpris ved større forsinkelser gjelder ikke dersom avganger forsinkes eller innstilles som følge av værforhold. Her er det også vilkår at det er inngått avtale om båttransport.  

Båtpassasjerrettsforordningen har til dels svært detaljerte regler, med en rekke unntak. Reglene er ikke tilpasset norske forhold, der båttransport er en del av det offentlige kollektivtilbudet og veinettet. Norske myndigheter har valgt å ikke benytte seg av adgangen til å unnta offentlig rutetransport. Dette medfører behov bl.a. for å tilpasse informasjon til de reisende.

NHO Sjøfart har tatt initiativ til en gjennomgang av regelverket med oppdragsgiverne som inngår avtale med og gir transportløyve til rederiene.

Kilde: nhosjofart.no