Søk

Takstøkning på elbil

Fra 1.mars 2018 trer det i kraft endringer i Riksregulativet for ferjetakster. Den største endringen gjelder elbiler som nå må betale 50% av takstene på ferje. 

Slik lyder endringen i Riksregulativet:

§1.3 i Riksregulativet gjeldende fra 01.03.2018:

Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet, betaler 50 % av prisen i den takstgruppe (B2-B10 og MC) som kjøretøyet blir målt til å tilhøre, inklusive fører. Det ytes ordinære rabatter på denne prisen ved bruk av rabattkort.


§1.3 i Riksregulativet frem til 28.02.2018:
Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet, og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6, er gratis, men fører og passasjerer betaler passasjertakst etter bestemmelsene i pkt 2.1 og 12. Trafikanter i disse kjøretøygruppene kan alternativt kreve takstberegning etter takstgruppe C i de tilfeller dette gir lavere takst.