Søk

Passasjerer skal oppholde seg i salong under overfart, på lukkede ferjer i TTS.

Folkehelse instituttet har den 05. mai kommet med en veileder for smittevern i kollektivtransport. Denne veilederen sier blant annet:

FHI anbefaler:

  • Passasjerer bør stå/sitte spredt, for eksempel på annethvert sete.
  • Husstandsmedlemmer kan sitte sammen.
  • Det anbefales bruk av kontaktløs billett og betaling.
  • Virksomhetene bør legge til rette for at reiser kan gjøres over et bredt tidsrom, for eksempel ved økt kapasitet ut over vanlig rush-trafikk.
  • Det bør også sikres gode rutiner for å opprettholde avstand mellom passasjerer i venterom, i kø og under av- og påstigning. Merking av gulvareal kan benyttes for å legge til rette for avstand og gode rutiner. Der det kan oppstå trengsel, kan virksomhetene vurdere andre forsterkede tiltak, for eksempel vakter.
  • Legg til rette for avstand mellom passasjerer også i restaurantavdeling eller andre spesialavdelinger (lekeavdeling og lignende).
  • Passasjerer bør oppfordres til å bruke nærmeste toalett, og kø ved toaletter bør unngås.


Torghatten Trafikkselskap AS forholder seg til de nasjonale retningslinjer angående smittevern, og tar da bort oppfordringen om å sitte i kjøretøyet under overfart på våre ferjer. Alle passasjerer skal nå oppholde seg i salong. Dette av sikkerhetsmessige grunner. (unntaket er Skei-Gutvik, der AtB har egne tiltak). 


Det er viktig at alle overholder de grunnleggende smittevernstiltakene:

  • God hånd- og hostehygiene
  • 1 meter avstand (unntaket gjelder nær familie)
  • Syke personer skal holde seg hjemme


Smittevernveileder kollektivtransport:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/kollektivtransport/?term=&h=1