Søk

Overgang til nytt betalingskort - Autopassferjekort

Overgang til nytt betalingskort - Autopassferjekort Fra og med 01.01.2019 vil sambandene Vennesund- Holm, Igerøy-Horn, Igerøy-Tjøtta og Horn-Andalsvåg gå over fra Netto samband til Brutto samband. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at nettokort kan brukes frem til 30.6.2019. men kan ikke fylles på etter 1.1.2019

Nettokort:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdikort fra fylket (Brutto kort) kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort ferjekort stanses imidlertid 30. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, må kontakte Nordland fylke som har utstedt kortet. www.177nordland.no

Bruttokort:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt ferjekort kan bestilles på www.autopassferje.no Gammelt ferjekort kan benyttes i en overgangsperiode på 6 måneder fra oppstartsdato for AutoPASS for ferje, og du vil motta samme rabatt som tidligere. Info angående refusjon av gammelt ferjekort finner du på denne siden.