logo

Søk

Nettsider for Torghatten Trafikkselskap AS

Torghatten Trafikkselskap AS sin nettside er under omarbeiding. Siden vil ha begrenset med informasjon tilgjengelig i denne perioden. Ruter og trafikkmeldinger vil bli oppdatert fortløpende. SMS-varsling fungerer også. NB! Ny registrering!

 

TRAFIKKMELDINGER/SMS-VARSLING

Vi har laget et skjema under trafikkmeldinger, hvor dere kan registrere dere slik at dere får SMS varslinger når driftsavvik forekommer. NB! Dette gjelder også for Forvik-Tjøtta!

 

 

 

 

Torghatten Trafikkselskap AS
Havnegata 40          
N-8900 Brønnøysund
Tlf: (+47) 75 01 81 00 
post@tts.no