Søk

Takster 2018 for Igerøy (Vega) - Tjøtta

  Pris
Voksen 82
Barn/Honnør 41
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 269
6 - 7 m 645
7 - 8 m 751
8 - 10 m 920
10 - 12 m 1047
12 - 14 m 1174
14 - 17 m 1332
17 - 19 m 1481
19 - 22 m 1629
MC 136
Bil med henger/campingvogn
Bil m henger under 10m 538
Bil m henger over 10m 807
*Ref 1.4 i Riksregulativet

Verdikort gir 50% rabatt på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes ombord.


Pris verdikort: 
Bil med lengde 0 - 8 m: 3 400,-
Bil med lengde 8,01 - 17 m: 13 500,-
Bil med lengde 17,01 - 22 m: 25 600,-

Mer info om verdikortet på www.ferjekort.no