Søk

Takster 2018 for Igerøy (Vega) - Horn

  Horn - Ylvingen Ylvingen - Igerøy Horn - Igerøy
Voksen 52 42 62
Barn/Honnør 26 21 31
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 152 114 190
6 - 7 m 368 277 465
7 - 8 m 434 326 539
8 - 10 m 550 423 677
10 - 12 m 645 508 772
12 - 14 m 730 592 878
14 - 17 m 867 709 1015
17 - 19 m 973 804 1142
19 - 22 m 1100 920 1280
MC 88 72 104
Bil med henger/campingvogn:
Bil m henger under 10 m 304 228 380
Bil m henger over 10 m 456 342 570
*Ref: §1.4 i Riksregulativet

 

Verdikort gir 50% rabatt på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes ombord. 

Pris verdikort: 

Bil med lengde 0 - 8 m: 3 400,-
Bil med lengde 8,01 - 17 m: 13 500,-
Bil med lengde 17,01 - 22 m: 25 600,-

Mer info om verdikortet på www.ferjekort.no