Søk

Skei-Gutvik - Ikke mulig med frakt av farlig last.

På grunn av teknisk feil på Skumslukkeanlegget på MF Leka, er det inntil videre ikke mulig med frakt av farliglast (ADR)